Program za medije „Bezbednost novinara u digitalnom okruženju”
Foto: Printscreen Nuns

Program za medije „Bezbednost novinara u digitalnom okruženju”

Nezavisno udruženje novinara Srbije poziva medije da se prijave na program “Bezbednost novinara u digitalnom okruženju”.

Rok prijave: 2.11.2022.

Poziv je otvoren za nacionalne i lokalne medije iz svih regiona Srbije.

Program će ojačati kapacitete redakcija da prepoznaju onlajn nasilje i uspostave mehanizam za reagovanje u ovakvim slučajevima, koji na prvom mestu ima sklanjanje pristiska sa zaposlenih. Učesnici će dobiti  konkretna i praktična uputstv

  • kako da prepoznaju onlajn nasilje i koje su vrste onlajn pritisaka i nasilja;
  • kako da pruže adekvatnu podršku zaposlenima i osiguraju neometano funkcionisanje redakcije u tom slučaju; 
  • kako da prijave slučajeve onlajn nasilja, koji pravni mehanizmi i zaštita su na raspolaganju.

Sve redakcije koje prođu obuku, na kraju programa imaće izrađen set mera koji će u potpunosti odgovarati njihovim internim kapacitetima,  situaciji i potrebama (set mera je sastavio International Press Institute na osnovu istraživanja na primerima 45 redakcija iz Finske, Nemačke, Poljske, Španije i Velike Britanije, a koji pokazao je svoju primenu, uz prilagođavanje lokalnom kontekstu i pravnom okviru, na međunarodnom nivou). 

Program obuhvata:

  • Jednodnevni trening (rad u maloj grupi, predstavnici najviše tri medija na svakom) 
  • Mentorsku podršku za svaku odabranu redakciju za izradu internog dokumeta koji podrazumeva set mera 

15 medija će biti odabrano da učestvuje i biće održano ukupno 5 regionalnih treninga. 

Komisija od tri člana (2 iz NUNS-a i 1 iz BIRN-a) odabraće medije na osnovu kriterijuma:

  • Ispunjen upitnik (za ispunjavanje upitnika potrebno je manje od 5 minuta)
  • Kapaciteti redakcije koja se prijavljuje 
  • Etički standardi medija koji se prijavljuju na konkurs (poštovanje Kodeksa novinara Srbije i slučajevi i njihovo razrešenje pred Savetom za štampu)
  • Prednost će imati mediji koji su posebno izloženi online napadima i pritiscima

Digitalno okruženje, pored svih mogućnosti koje pruža za distribuciju sadržaja, interaktivnosti i dvosmernosti komunikacije sa publikom, u isto vreme dovodi i do veće izloženosti novinara i medija pretnjama i govoru mržnje. Ova pojava posebno je izražena u polarizovanim društima, u kojima se političke i ideološke debate uglavnom vode na društvenim mrežama. NUNS-ovo istraživanje pokazalo je da se sve veći broj novinara suočava sa online nasiljem, koje ostavlja posledice na ličnom i profesionalnom planu.  

Imajući u vidu digitalni ekosistem koji je postao primarno okruženje u kom radi većina novinara i ove nove oblike pritiska i pretnji, NUNS i BIRN su pokrenuli projekat „Na prvoj liniji fronta – zaštita digitalne bezbednosti novinara u doba krize“ koji finansira Delegacija Evropske Unije u Srbiji, u okviru kog će biti realizovana serija radionica i mentorska podrška.  

 Izvor: Nuns

Medija centar Beograd/ 31. 10. 2022. 

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.