ISTORIJSKE ČINJENICE I DRUŠTVENE OKOLNOSTI

ISTORIJSKE ČINJENICE I DRUŠTVENE OKOLNOSTI

Foto: Jurisco / CC BY-SA

Opština Bačka Topola nalazi se u Vojvodini, u središnjem delu Bačke, na površini od 596 km². Na severu se graniči sa opštinom Subotica, na severoistoku sa opštinom Senta, na istoku sa opštinom Ada, na jugoistoku je opština Bečej, na jugu se nalazi opština Mali Iđoš, na jugozapadu je opština Kula, a na zapadu opština Sombor.

Naselja su izgrađena na plodnom černozemu lesne zaravni ispresecane rečicama i dolinama sa umereno-kontinentalnom klimom severnobačkog tipa. Kroz opštinu prolazi železnička pruga i autoput pravca Beograd-Subotica-Budimpešta, kao i sobraćajnice koje povezuju Sentu i Sombor, Bečej i Bajmok, Bačku Palanku i Horgoš.

Bačka Topola se nalazi na raskrsnici puteva između istočne i zapadne Evrope. Izgrađena je na obali male reke - Krivaja, na obroncima Telečke zaravni. Opština Bačka Topola ima 38.000 stanovnika u ukupno 23 naselja, koja zauzimaju 596 km2.
U njoj se ukraštaju putni pravci sever-jug i istok-zapad. Od Subotice je udaljena 32 km, od Sente i Bečeja oko 40 km, od Sombora 45 km i od Novog Sada 69 km.
Arheološki ostaci svedoče o postojanju naselja na području Bačke Topole još u praistoriji. Prvi podaci o Bačkoj Topoli datiraju iz 1462. godine u kontekstu tadašnjeg Fybaich-a, kojeg je kralj Matias Korvin darovao svojoj majci. Pod današnjim imenom grad se u spisima prvi put pojavljuje 1543. godine. Tek od 1918. godine kada u nju ulazi srpska vojska, Bačka Topola postaje srpski grad. Godine 1940. podignuta je pravoslavna crkva, a grad dobija i novu infrastrukturu i mnoge zgrade. Sada je grad obrazovni centar svoje oblasti. U njemu su dve osnovne škole, gimnazije, tehnička i ekonomska škola, a i viša poljoprivredna škola.

Bačka Topola poseduje Dom kulture koji ima pozorišnu salu koja prima 360 gledalaca. Ovde se redovono organizuju pozorišna gostovanja, kao i muzički koncerti za odrasle i decu.
Ovaj grad ima i Narodnu biblioteku sa 6 ogranaka i 123.000 naslova.

Bačka topola je jedna od opština koja svoje potencijale pretvara u razvojne mogućnosti. To se, međutim, nedovoljno vidi u beogradskim i drugim medijima sa nacionalnom pokrivenošću, niti je dostupno potencijalnim investitorima. Opština Bačka Topola ima izuzetne potencijale za razvoj privrede (malih i srednjih preduzeća), poljoprivrede, ruralnog turizma i defakto je „karta za budućnost održivog razvoja Srbije“.
Upravo je to razlog za realizaciju ovog projekta: da zainteresuje i privuče investitore, da građani Beograda i Srbije upoznaju i prepoznaju potencijale ove opštine, te da im ukaže na mogućnost da se i sami uključe u njen dalji razvoj.

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.