Odgovor na COVID-19 i izazove za migrante i izbeglice na Zapadnom Balkanu

Odgovor na COVID-19 i izazove za migrante i izbeglice na Zapadnom Balkanu

Beograd, 24. avgust 2020.

Evropska unija (EU), Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Visoki komesarijat za izbeglice Ujedinjenih nacija (UNHCR) pokrenuli su projekat „Odgovor na COVID-19 i izazove za migrante i izbeglice na Zapadnom Balkanu“, vredan 8 miliona evra, koji se finansira iz instrumenta EU koji doprinosi stabilnosti i miru.

Pandemija COVID-19 stvorila je izuzetne i jedinstvene izazove za EU, kako u Evropi, tako i širom sveta. EU je pokazala svoje vođstvo i odgovornost kroz kolektivni, koordinirani i koherentni globalni odgovor na pandemiju, okupljajući institucije EU i države članice kao „Tim Evrope“. U osnovi pristupa Tima Evrope je snažna poruka evropske solidarnosti sa partnerskim zemljama, što je to slučaj i sa ovim projektom.

Projekat će pomoći da se osiguraju prava migranata, tražilaca azila i izbeglica i nastavak funkcionisanja sistema upravljanja azilom i migracijama. Doprineće ublažavanju rizika od prenosa COVID-19 na Zapadnom Balkanu.

Projekat obuhvata Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Srbiju i Kosovo*1, i rešava problem nedostatka zaštitne opreme za službenike granične policije i osoblje koje radi u prihvatnim centrima ili pruža usluge migrantima, tražiocima azila i izbeglicama.

Pored toga, projekat će pomoći u pripremi i osposobljavanju nadležnog osoblja da odgovori na izazove COVID-19 i prilagođavanju prihvatnih centara, poboljšanju sanitarne infrastrukture i pružanju osnovnih usluga i higijenskih sredstava. Projekat će takođe promovisati i deliti osnovne činjenice i informacije o rizicima i merama prevencije COVID-19 na jezicima koje razumeju različite zajednice, migranti, tražioci azila i izbeglice.

 

1 Upućivanje na Kosovo, tumačiće se u kontekstu Rezolucije 1244 (1999) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. 

 

Za dodatne informacije molimo vas da kontaktirate:

 

Jelena Ribać

IOM Srbija

Tel. +381 63 297 153

Email jribac@iom.int

 

Mirjana Milenkovski Predstavništvo UNHCR u Srbiji Tel. +381 63 275 154

Email ivanovim@unhcr.org

 

 

Press Release

Addressing COVID-19 Challenges within the Migrant and Refugee Response in the Western Balkans

Belgrade, 24 August 2020. The European Union (EU), the International Organization for Migration (IOM) and United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) launched a EUR 8 million project “Addressing COVID-19 Challenges within the Migrant and Refugee Response in the Western Balkans”, which is financed under the EU Instrument contributing to Stability and Peace.

The COVID-19 pandemic has created extraordinary and unprecedented challenges for the EU, both in Europe and across the world. The EU has demonstrated its leadership and responsibility by putting together a collective, coordinated and coherent global response to the pandemic, bringing together EU institutions and Member States as “Team Europe”. At the core of the “Team Europe” approach, is a strong message of European solidarity with partner countries, as it is the case with this project.

The project, will help ensure that the rights of migrants, asylum-seekers and refugees are protected and that asylum and migration management systems remain operational. It will contribute to mitigating the risk of transmission of COVID-19 in the Western Balkans.

Covering Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Kosovo*1, the project addresses the shortage of protective equipment for border police officials and personnel working in reception facilities or providing services to migrants, asylum seekers and refugees. In addition, it shall help prepare and train the responsible staff to respond to the COVID-19 challenges in adapting reception centers, scaling up sanitary infrastructure and providing basic services and hygiene items. The project will also promote and disseminate critical and factual information about the COVID-19 risks and measures in languages understood by the different communities, migrants, asylum seekers and refugees.

 

1 This designation is without prejudice to the position on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence. 

 

For further information please contact:

 

Jelena Ribać

IOM Serbia

Tel. +381 63 297 153

Email jribac@iom.int

 

Mirjana Milenkovski

UNHCR Serbia

Tel. +381 63 275 154

Email ivanovim@unhcr.org 

 

 

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.