Izveštaj UNHCR-a: Koronavirus predstavlja ozbiljnu pretnju za obrazovanje izbeglica - polovina dece izbeglica na svetu ne idu u školu

Izveštaj UNHCR-a: Koronavirus predstavlja ozbiljnu pretnju za obrazovanje izbeglica - polovina dece izbeglica na svetu ne idu u školu

Ženeva – Beograd, 3. septembar 2020. godine

U izveštaju pod nazivom „Udruživanje radi obrazovanja izbeglica“ (Coming Together for Refugee Education) koji je objavljen danas, UNHCR, Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice, predviđa da će, ukoliko međunarodna zajednica ne preduzme hitne i odlučne mere za ublažavanje katastrofalnih efekata pandemije COVID-19 na obrazovanje izbeglica, potencijali miliona mladih izbeglica koje žive u nekim od najranjivijih zajednica na svetu biti još više ugroženi. Podaci u izveštaju zasnovani su na bruto stopama upisa za školsku godinu 2019/20.

U svim zemljama deca se bore sa negativnim efektima pandemije COVID-19 na obrazovanje, ali prema nalazima ovog izveštaja, deca izbeglice su posebno ugrožena. Pre pandemije, dete izbeglica imalo je dva puta veću šansu da ne pohađa školu u odnosu na dete koje nije izbeglica. To će se još više pogoršati – veliki broj dece možda neće imati mogućnost da nastave školovanje zbog zatvaranja škola, nemogućnosti plaćanja školarine i kupovine školskih uniformi ili knjiga, nemogućnosti pristupa tehnologijama ili zato što su primorani da rade i izdržavaju svoju porodicu.

„Jedna polovina dece izbeglica u svetu već sada ne idu u školu“, rekao je Filipo Grandi (Filippo Grandi), visoki komesar UN-a za izbeglice. „Posle svega što su deca izbeglice doživela, ne možemo da im oduzmemo budućnost tako što ćemo im danas uskratiti obrazovanje. I pored ogromnih izazova koje pred nas stavlja pandemija, uz veću međunarodnu podršku izbeglicama i zajednicama domaćinima, možemo da proširimo inovativne načine za zaštitu najvažnijih pozivnih rezultata koji su ostvareni u obrazovanju izbeglica u poslednjih nekoliko godina.“

Ukoliko veća podrška izostane, stalni trend povećanja broja upisanih u škole, na univerzitete i u ustanove za tehničko i stručno obrazovanje koji je postignut uz velike napore mogao bi da se prekine - u nekim slučajevima i trajno – što bi moglo da ugrozi napore na ostvarenju cilja održivog razvoja br. 4, koji se odnosi na obezbeđenje inkluzivnog i ravnopravnog kvalitetnog obrazovanja za sve.

U upečatljivoj završnoj reči u izveštaju, Mohamed Salah, ambasador Fondacije Vodafone i UNHCR-a za Program trenutne mreže škola (Instant Network Schools Programme), rekao je: „Obezbeđivanje kvalitetnog obrazovanja danas znači manji broj siromašnih i manji broj onih koji će patiti sutra. Ako svako od nas ne odigra svoju ulogu, generacije dece - milioni dece u nekim od najsiromašnijih regiona na svetu - suočiće se sa mračnom budućnošću. Ali ako svi budemo igrali kao tim, svi kao jedan, možemo da im pružimo šansu koju zaslužuju i da im omogućimo da imaju dostojanstvenu budućnost. Molim vas da ne propustimo ovu priliku.“

Podaci za 2019. godinu u izveštaju zasnovani su na izveštajima dvanaest zemalja koje zbrinjavaju više od polovine dece izbeglica na svetu. Iako je bruto stopa upisa u osnovno obrazovanje 77%, srednje obrazovanje pohađa svega 31% mladih. Na nivou visokog obrazovanja, stopa upisa mladih izbeglica je samo 3%.

Iako su te brojke daleko ispod globalnih proseka, to ipak predstavlja napredak. Stopa upisa u srednje obrazovanje se povećala i desetine hiljada dece izbeglica krenula su u školu; to je povećanje od 2% samo u 2019. godini. Međutim, pandemija COVID-19 sada preti da poništi taj i druge ključne rezultate koji su ostvareni. Ta pretnja je posebno ozbiljna kada se radi o devojčicama izbeglicama.

Devojčice izbeglice već sad imaju manji pristup obrazovanju od dečaka i upola manje šanse da će nastaviti školovanje na nivou srednjeg obrazovanja. Na osnovu podataka UNHCR-a, Fond Malala procenio je da se, kao posledica pandemije COVID-19, jedna polovina svih izbeglica koje pohađaju srednju školu neće vratiti u školu kada škole ponovo počnu sa radom u toku ovog meseca. U zemljama u kojima je bruto stopa upisa devojčica izbeglica i pre pandemije bila manja od 10%, svim devojčicama preti rizik da će zauvek prekinuti školovanje i to je zastrašujuće predviđanje, koje će uticati i na buduće generacije.

„Posebno sam zabrinut zbog uticaja krize na devojčice izbeglice. Obrazovanje nije samo ljudsko pravo; koristi obrazovanja za devojčice izbeglice, njihove porodice i zajednice u pogledu zaštite i ekonomske sigurnosti su očigledne. Međunarodna zajednica jednostavno ne može da priušti da im ne pruži mogućnosti koje proističu iz obrazovanja“, rekao je Grandi.

Prilagođavanje ograničenjima koja nameće pandemija COVID-19 bilo je posebno teško za 85% izbeglica u svetu koje žive u zemljama u razvoju ili najmanje razvijenim zemljama. Raseljenim licima često nisu lako dostupni mobilni telefoni, tableti, prenosni računari, konektivnost, pa čak i radio uređaji.

UNHCR, vlade zemalja i partneri neumorno rade na premošćavanju kritičnih praznina i osiguranju kontinuiteta obrazovanja izbeglica za vreme trajanja pandemije pomoću povezanog učenja, televizije i radija, kao i pružanjem podrške nastavnicima i vaspitačima da nastave rad sa učenicima uz poštovanje zdravstvenih smernica.

U izveštaju je pokazano šta porodice, zajednice i vlade rade na obezbeđenju obrazovanja deci izbeglicama. Navedeni su pozitivni primeri vlada koje su zakonski regulisale pravo dece izbeglica da pohađaju državne škole, kao i priče iz Ekvadora i Irana. Posebno su istaknuti primeri digitalnih inovacija u slučaju ministra obrazovanja u Egiptu i porodice u Jordanu koja je imala koristi od prelaska na onlajn učenje. Budući da više od jedne polovine izbeglica u svetu žive u urbanim sredinama, naglašena je važnost gradova koji primaju izbeglice uz dobrodošlicu, a gradonačelnik Koventrija u Velikoj Britaniji opisao je na koji način grad to organizuje i zašto to ima smisla.

U izveštaju se pozivaju vlade, privatni sektor, civilno društvo i druge ključne zainteresovane strane da udruže snage s ciljem da se iznađu rešenja kojima će se nacionalni obrazovni sistemi ojačati i povezati sa programom i koracima za sertifikaciju obrazovanja, kao i da se obezbede i zaštite sredstva za finansiranje obrazovanja. U nedostatku takvih mera, upozorava se u izveštaju, rizikujemo da ćemo imati izgubljenu generaciju dece izbeglica, kojima je uskraćena mogućnosti školovanja.
Rizici koji prete obrazovanju izbeglica ne odnose se samo na pandemiju COVID-19. Napadi na škole predstavljaju mračnu i sve prisutniju stvarnost. U izveštaju je fokus stavljen na afričku regiju Sahel, gde je zbog nasilja zatvoreno više od 2.500 škola, što se negativno odrazilo na obrazovanje 350.000 učenika.


ZAKLJUČCI

U Srbiji, zbog pandemije COVID-19 decu izbeglice i migranti morali su da pohađaju časove na Internetu, isto kao i lokalna deca. To je zahtevalo dodatne napore kako od strane učenika, tako i od strane obrazovanih institucija, da bi se obezbedilo da deca mogu da prate onlajn nastavni plan i program i pohađaju nastavu srpskog jezika i drugih predmeta.

Da bi se izborile sa ograničenjem kretanja, neke izbeglice osmislile su različite načine da uzvrate gostoprimstvo zajednici u Srbiji. Jedan primer je Afsaneh, izbeglica iz Irana, koja je besplatno držala časove farsi jezika učenicima iz Srbije.

Napomena urednicima:

O izveštaju

„Udruživanje snaga radi obrazovanja izbeglica“ (Coming Together for Refugee Education) je peti godišnji izveštaj UNHCR-a o obrazovanju. Prvi izveštaj pod nazivom „Uskraćeni“ (Missing Out) objavljen je 2016. godine, pre Samita Generalne skupštine UN-a za izbeglice i migrante koji je održan u septembru 2016. godine. U izveštaju su pozvani donatori da obezbede predvidljiva sredstva za finansiranje obrazovanja izbeglica na višegodišnjem nivou. Drugi izveštaj pod nazivom „Ostavljeni“ (Left Behind) objavljen je 2017. godine i pozivao je da se obrazovanje posmatra kao fundamentalni element, neophodan za odgovor na vanredne izbegličke situacije. Treći izveštaj pod nazivom „Zaokret“, (Turn the Tide), objavljen je 2018. godine i u njemu je istaknuto da četiri miliona dece izbeglica ne pohađaju školu. U četvrtom izveštaju pod nazivom „Ubrzanje: obrazovanje izbeglica u krizi“ (‘Stepping Up: Refugee Education in Crisis’) naglašeno je da izuzetno veliki broj učenika napušta školovanje nakon srednjeg obrazovanja i ne pohađa visoko obrazovanje.

Ovogodišnji izveštaj sadrži predgovor Filipa Grandija, visokog komesarijata UN-a za izbeglice, i završnu reč fudbalera Mohameda Salaha, koji je ove godine postao prvi ambasador trenutne mreže škola, koju su 2013. godine osnovale Fondacija Vodafone i UNHCR s ciljem da se izbeglice i učenici iz zemlje domaćina povežu na kvalitetno digitalno obrazovanje.

O Ujedinjenim nacijama

Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) predvodi međunarodnu akciju za zaštitu ljudi koji su primorani da napuste svoje domove zbog sukoba i progona. Pružamo spasonosnu pomoć uključujući sklonište, hranu i vodu, pomažemo u zaštiti osnovnih ljudskih prava i razvijamo rešenja koja treba da omoguće ljudima da imaju sigurno mesto koje će moći da zovu svojim domom i gde će moći da grade bolju budućnost. Takođe, radimo na tome da ljudi bez državljanstva dobiju državljanstvo.
Kontakti za medije:

U vezi tehničke ekspertize o obrazovanju, molimo da kontaktirate:

Beki Telford (Becky Telford), šef UNHCR-ovog Odeljenja za obrazovanje, telfordm@unhcr.org, +45 45 33 63 35

Mamadu Dian Balde (Mamadou Dian Balde), zamenik direktora UNHCR-ovog Odeljenja za otpornost i rešenja, balde@unhcr.org, +41 22 739 879

Dženifer Roberts (Jennifer Roberts), viši službenik za obrazovanje UNHCR, roberts@unhcr.org, +41 45 33 65 22
Benoa d’Ansembur (Benoit dAnsembourg), viši službenik za obrazovanje UNHCR, dansembo@unhcr.org, +45 45 33 64 07

Globalni kontakti za medije:

Barnabi Tompson (Barnaby Thompson), viši globalni pisac sadržaja, thompsob@unhcr.org, +447719553786

Boris Češirkov (Boris Cheshirkov), službenik za komunikacije, cheshirk@unhcr.org, +41 79 433 7682

Čarli Jaksli (Charlie Yaxley), službenik za komunikacije, yaxley@unhcr.org, +41 795 808 702

Kontakti za medije u Beogradu: Dragan Vukotic, vukoticd@unhcr.org +381 63 434 527

* Mohamed Salah nije dostupan za intervjue. Za sva pitanja u vezi sa njegovom završnom reči ili ulogom ambasadora trenutne mreže škola, molimo da kontaktirate predstavnika UNHCR-a Kolina Kampšera (Colin Kampschoer) u Londonu, kampscho@unhcr.org, +44 7395 798527

Za emitere, novinske organizacije i druge medijske radnike: Kompletan paket multimedijalnih sadržaja, ceo izveštaj i kontakt podaci UNHCR-ovog portparola za Srbiju i globalnih portparola mogu se naći na medijskoj stranici.

 


Geneva-Belgrade, 3 September 2020

UNHCR Report: Coronavirus a dire threat to refugee education – half of the world’s refugee children out of school

In a report released today, titled “Coming Together for Refugee Education,” UNHCR, the UN Refugee Agency, predicts that unless immediate and bold action is taken by the international community to beat back the catastrophic effects of COVID-19 on refugee education, the potential of millions of young refugees living in some of the world’s most vulnerable communities will be further threatened. The data in the report is based on the gross enrolment figures from the 2019 school cycle.

While children in every country have struggled with the impact of COVID-19 on their education, the report finds that refugee children have been particularly disadvantaged. Before the pandemic, a refugee child was twice as likely to be out of school as a non-refugee child. This is set to worsen – many may not have opportunities to resume their studies due to school closures, difficulties affording fees, uniforms or books, lack of access to technologies or because they are being required to work to support their families.

“Half of the world’s refugee children were already out of school,” said Filippo Grandi, UN High Commissioner for Refugees. “After everything they have endured, we cannot rob them of their futures by denying them an education today. Despite the enormous challenges posed by the pandemic, with greater international support to refugees and their host communities, we can expand innovative ways to protect the critical gains made in refugee education over the past years.”

Without greater support, steady, hard-won increases in school, university, and technical and vocational education enrolment could be reversed – in some cases permanently - potentially jeopardizing efforts to achieve Sustainable Development Goal 4 of ensuring inclusive and equitable quality education for all.

In a powerful Final Word to the report, the Vodafone Foundation and UNHCR Ambassador for theInstant Network Schools Programme, Mohamed Salah, said: “Ensuring quality education today means less poverty and suffering tomorrow. Unless everyone plays their part, generations of children – millions of them in some of the world’s poorest regions – will face a bleak future. But if we work as a team, as one, we can give them the chance they deserve to have a dignified future. Let’s not miss this opportunity.”
The 2019 data in the report is based on reporting from twelve countries hosting more than half of the world’s refugee children. While there is 77% gross enrolment in primary school, only 31% of youth are enrolled in secondary school. At the level of higher education, only 3% of refugee youth are enrolled.

Far behind global averages, these statistics nevertheless do represent progress. Enrolment in secondary education rose with tens of thousands of refugee children newly attending school; a 2% increase in 2019 alone. However, the COVID-19 pandemic now threatens to undo this and other crucial advances. For refugee girls, the threat is particularly grave.

Refugee girls already have less access to education than boys and are half as likely to be enrolled in school by the time they reach secondary level. Based on UNHCR data, the Malala Fund has estimated that as a result of COVID-19, half of all refugee girls in secondary school will not return when classrooms reopen this month. For countries where refugee girls gross secondary enrolment was already less than 10%, all girls are at risk of dropping out for good, a chilling prediction that would have an impact for generations to come.

“I am especially concerned with the impact on refugee girls. Not only is education a human right, but the protection and economic benefits to refugee girls, their families, and their communities of education are clear. The international community simply cannot afford to fail to provide them with the opportunities that come through education,” said Grandi.

Adapting to the limitations imposed by COVID-19 has been especially tough for the
85% of the world’s refugees who live in developing or least developed countries. Mobile phones, tablets, laptops, connectivity, even radio sets are often not readily available to displaced communities.

UNHCR, governments, and partners are working tirelessly to bridge critical gaps and ensure the continuity of refugee education during the pandemic through connected learning, television and radio, and by supporting teachers and caregivers to engage with students while observing health guidelines.

The report shows how families, communities and governments are working to provide education to refugee children. It shows positive examples of governments that have written into law the right of refugee children to attend state schools, with stories from Ecuador and Iran. Examples of digital innovation are highlighted by the Minister of Education in Egypt, and by a family in Jordan benefiting from the transition to online learning. With over half the world’s refugees living in urban settings, the importance of cities welcoming refugees is emphasized, with the Mayor of Coventry, UK, sharing how the city manages and why it makes sense.

The report calls on governments, the private sector, civil society and other key stakeholders to join forces to find solutions which strengthen national education systems and link with pathways towards certified education, and to secure and safeguard education financing. Without such action, the report warns, we risk a lost generation of refugee children deprived of their education.
The risks to refugee education do not stop with COVID-19. Attacks on schools are a grim and growing reality. The report focuses on Africa’s Sahel region where violence has forced the closure of more than 2,500 schools affecting the education of 350,000 students.

In Serbia, the COVID-19 pandemic has forced refugee and migrant children to attend classes online, not much unlike the local children. This has required an extra effort from the students well as from teaching institutions, to ensure that the children can follow the online curricula to learn Serbian and other subjects.
To cope with confinement, some refugees have come up with ways of giving back to the Serbian community. One example is Afsaneh, a refugee from Iran, who has been volunteering as a teacher of Farsi language for Serbian students.

Note to Editors:

About the report

Coming Together for Refugee Education’ is the fifth annual education report from UNHCR. The first, ‘Missing Out’, was released in 2016 in advance of the UN General Assembly’s Summit for Refugees and Migrants in September 2016. It called for donors to provide multi-year and predictable funding for refugee education. The second, ‘Left Behind’, was released in 2017 called for education to be considered fundamental to the response to refugee emergencies. The third, ‘Turn the Tide’, was released in 2018 and highlighted that four million refugee children did not attend school. The fourth ‘Stepping Up: Refugee Education in Crisis’ highlighted a huge drop off between secondary and tertiary education.
This year’s report includes a preface by Filippo Grandi, UN High Commissioner for Refugees and a Final Word by footballer Mohamed Salah, who this year became the first Ambassador for Instant Network Schools, set up in 2013 by the Vodafone Foundation and UNHCR to connect refugee and host-country students to a quality digital education.

About UNHCR

UNHCR, the UN Refugee Agency, leads international action to protect people forced to flee their homes because of conflict and persecution. We deliver life-saving assistance like shelter, food and water, help safeguard fundamental human rights, and develop solutions that ensure people have a safe place to call home where they can build a better future. We also work to ensure that stateless people are granted a nationality.

Media contacts:

For technical expertise on education, please contact:
Becky Telford, UNHCR Chief of Education, telfordm@unhcr.org, +45 45 33 63 35
Mamadou Dian Balde, Deputy Director of UNHCRs Division of Resilience and Solutions, balde@unhcr.org, +41 22 739 879
Jennifer Roberts, UNHCR Senior Education Officer, roberts@unhcr.org, +41 45 33 65 22
Benoit dAnsembourg , UNHCR Senior Education Officer, dansembo@unhcr.org, +45 45 33 64 07

Global media contacts:

Barnaby Thompson, Senior Global Writer, thompsob@unhcr.org, +447719553786
Boris Cheshirkov, Communications Officer, cheshirk@unhcr.org, +41 79 433 7682
Charlie Yaxley, Communications Officer, yaxley@unhcr.org, +41 795 808 702

Media contacts in Belgrade: Dragan Vukotic, vukoticd@unhcr.org +381 63 434 527

*Mohamed Salah is not available for interviews. For queries on Mohamed Salah’s Final Word or Instant Network Schools Ambassador role please contact UNHCR’s Colin Kampschoer in London, kampscho@unhcr.org, +44 7395 798527

For broadcasters, news organizations and other media professionals: A full multimedia content package, the full report, and contact details for UNHCR’s country and global spokespersons can be found on the media page.Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.