SEDAM DECENIJA KONVENCIJE O STATUSU IZBEGLICA, DOKUMENTA KOJI SPASAVA ŽIVOTE LJUDI PRIMORANIH DA NAPUSTE SVOJA OGNJIŠTA
Foto: Logo

SEDAM DECENIJA KONVENCIJE O STATUSU IZBEGLICA, DOKUMENTA KOJI SPASAVA ŽIVOTE LJUDI PRIMORANIH DA NAPUSTE SVOJA OGNJIŠTA

Ženeva, Beograd, 28. jul 2021. - Danas se obeležava 70 godina od usvajanja jednog od ključnih međunarodnih sporazuma - Konvencije o statusu izbeglica iz 1951. godine. Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) upozorava da je ponovno obavezivanje na poštovanje duha i osnovnih principa konvencije danas važnije nego ikada ranije.

„Konvencija i dalje štiti prava izbeglica širom sveta“, rekao je Filipo Grandi, visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice.

„Zahvaljujući konvenciji, spašeni su milioni života. Danas, sedamdeset godina nakon što je konvencija sastavljena, od presudnog je značaja da međunarodna zajednica odbrani svoje principe.”

Grandi je izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog nedavnih pokušaja nekih vlada da zanemare ili zaobiđu principe Konvencije, koji idu od proterivanja i odbijanja izbeglica i tražilaca azila na kopnenim i morskim granicama, pa sve do predloga za prisilno premeštanje izbeglica u treće zemlje gde bi se njihovi zahtevi obrađivali bez neophodnih zaštitnih garancija.

U obraćanju povodom sedamdeset godina od dana kada je Konvencija o statusu izbeglica iz 1951. godine predstavljena državama na potpisivanje, Grandi je rekao da ovaj sporazum predstavlja presudnu komponentu međunarodnog prava ljudskih prava i da je i danas jednako aktuelan kao što je bio kada je izrađen i usaglašen.

„Jezik konvencije je jasan kada se govori o pravima izbeglica i ostaje primenljiv i u kontekstu savremenih i novih izazova i vanrednih situacija sa kojima se prvi put susrećemo – kao što je pandemija COVID-19“, rekao je Grandi.

Grandi je naglasio potrebu da međunarodna zajednica poštuje ključne principe zaštite izbeglica koji su propisani konvencijom, uključujući pravo svakog ko beži od progona da ne bude vraćen tamo gde mu preti obasnost ili bilo kakav rizik.

Sedamdeseta godišnjica Konvencije o statusu izbeglica pada samo nekoliko meseci nakon sedamdesete godišnjice rada UNHCR-a kao svetske organizacije za zaštitu prisilno raseljenih lica.

Osnovne napomene za urednike:

  • Nakon završetka Drugog svetskog rata i ratnih strahota, 14. decembra 1950, Ujedinjene nacije objavile su Statut UNHCR-a kojim su utvrđeni uslovi rada UNHCR-a i u kojem su opunomoćenici 26 država upućeni da se sastanu u Ženevi s ciljem da se usaglasi tekst konvencije, što su i učinili u julu 1951. godine.

  • UNHCR je čuvar Konvencije iz 1951. godine i ima jedinstveni mandat prema  međunarodnom pravu da nadgleda primenu konvencije i sarađuje sa državama na zaštiti izbeglica i iznalaženju trajnih rešenja za izbeglice.

  • Konvencija i Protokol iz 1967. godine, kojim je proširen opseg onih kojima je potrebna međunarodna zaštita, jasno preciziraju ko je izbeglica i na kakvu vrstu zaštite, druge pomoći i socijalna prava ima pravo. Ova dva povezana instrumenta i danas su kamen temeljac zaštite izbeglica i inspirisali su brojne regionalne sporazume i zakone, kao što su Konvencija o izbeglicama Organizacije afričkog jedinstva (OAU) iz 1969. godine, Deklaracija iz Kartagene iz 1984. godine u Latinskoj Americi i Zajednički evropski sistem azila u Evropskoj uniji.

  • UNHCR poziva sve države da poštuju principe izbegličkog prava, uključujući Konvenciju iz 1951. godine, donošenjem zakona, uspostavljanjem institucija i usvajanjem politika i praksi koje odražavaju odredbe konvencije. Osim toga, UNHCR podstiče zemlje koje još uvek nisu potpisnice da pristupe konvenciji – i to se još uvek dešava. Najnoviji potpisnik je Južni Sudan, koji je pristupio konvenciji 2018. godine.

  • Principi konvencije potvrđeni su u decembru 2018. godine usvajanjem Globalnog sporazuma o izbeglicama, koji predstavlja osnovni plan za predvidljiviju i pravičniju podelu odgovornosti. I u konvenciji i u sporazumu prepoznato je da održivo rešenje za izbegličke situacije nije moguće postići bez međunarodne saradnje.

Ukoliko želite da pročitate nešto više o Konvenciji o statusu izbeglica iz 1951. godine, kliknite ovde.

Ukoliko želite da saznate nešto više o Globalnom sporazumu o izbeglicama, kliknite ovde.

Ukoliko želite da dobijete više informacija, molimo Vas da kontaktirate: Dragan Vukotić vukoticd@unhcr.org ili na 063 434 527

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.