Romske NVO kao relevantan izvor informacija o romskim pitanjima za medije - o projektu

Romske NVO kao relevantan izvor informacija o romskim pitanjima za medije - o projektu

Medija centar Beograd realizuje projekat Romske NVO kao relevantan izvor informacija o romskim pitanjima za medije koji finansiraju Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i Fondacija Instituta za otvoreno društvo, Mađarska, Fondacija za promociju otvorenog društva, Njujork u okviru Romskog programa i Programa javnog zdravlja (razvijanje kapaciteta romskog civilnog sektora za učešće u procesima utvrđivanja javnih politika, planiranja budžeta na nacionalnom i lokalnom nivou i za kontrolu trošenja budžetskih sredstava namenjenih za sprovođenje romskih politika).

Cilj projekta je da se ojačaju kapaciteti romskih nevladinih organizacija kako bi što uspešnije sprovodile medijske aktivnosti i što funkcionalnije koristile medije u procesu svoje borbe za bolji položaj Roma u društvu i unapređenje zdravlja romske zajednice. Podizanje vidljivosti rada romskog nevladinog sektora doprineće promeni postojećih stereotipa koja je dugotrajna i postepena. Proces inkluzije Roma u društvo i poboljšanje njihovog položaja zahteva uključenje predstavnika romske manjine u procese odlučivanja i zato je uloga romskog nevladinog sektora ključna i nezaobilazna. Projekat je treći u nizu realizovanih projekata (prva dva su: PR radionice za romske nevladine organizacije i Osnaživanje romskih nevladinih organizacija za komunikaciju sa medijima) koji se bavi osnaživanjem kapaciteta romskih nevladinih organizacija, a koji su finansirali Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i Fondacija Instituta za otvoreno društvo, Mađarska.

Romska etnička zajednica je jedna od najugroženijih etničkih manjina u Srbiji i dalje je u velikoj meri izložena diskriminaciji. Socijalni, ekonomski, politički, kulturni položaj romske manjine nije jednostavno odrediti zbog njihove segregacije, marginalizacije i diskriminacije. Problemi sa kojima se suočavaju pripadnici romske manjine su pre svega nedovoljna uključenost u obrazovni sistem, nedovoljan pristup sistemu zdravstvene zaštite. Prema podacima sprovedenog istraživanja Pokazatelji kvaliteta zdravstvene zaštite Roma (realizovanom u okviru projekta Centra za prava manjina iz Beograda) očekivano trajanje života Roma je 62,2 godine, što je gotovo 12 godina kraće u poređenju sa prosekom u Srbiji.

Tokom realizacije predhodnog projekta Osnaživanje romskih nevladinih organizacija za komunikaciju sa medijima projektni tim je sproveo interno istraživanje medijskih objava o romskoj populaciji u onlajn medijima ( za te svrhe korišten je servis Naslovi.net). Objave su praćene 6 meseci i jedan od zaključaka koji je interesantan je da izvor informacija o romskim pitanjima u većini slučajeva nije romski nevladin sektor. Za potrebe projekta praćene su samo organizacije uključene u projekat. Kako bi došlo do promene postojećih stereotipa o romskoj populaciji ključno je da jedan od bitnih izvora informacija medijskih članaka budu romski aktivisti koji bi podelili svoje poznavanje postojećih problema i time doprineli njihovom rešavanju. S druge strane romski aktivisti raspolažu informacijama o pozitivnim pričama i uspesima Roma koji bi, medijski korektno propraćeni, doprineli motivaciji romskog stanovništva da je moguće poboljšati društveni položaj sa jedne strane, a sa druge strane većinsko stanovništvo bi bilo upo
znatno i sa drugačijom slikom romske populacije koja bi vremenom doprinela razbijanju uvreženih predrasuda.

Mediji igraju odlučujuću ulogu u podizanju svesti građana o ključnim problemima, praćenju rada državnih institucija, borbi protiv stereotipa i promociji interkulturalnosti. Saradnja medija i romskih nevladinih organizacija predstavlja nezaobilazan korak u procesu poboljšanja položaja romske etničke zajednice, ali i logičnu vezu dva sektora čija je uloga u društvo veoma slična.

Unapređenje odnosa medijskih radnika i romskih aktivista doprineće podizanju kvaliteta medijskih sadržaja o Romima. Romski aktivisti će pružajući relevantne sadržaje i komentare značajno doprineti procesu borbe protiv stereotipa i poboljšanju socioekonomskog statusa pripadnia ove zajednice. Od velike je važnosti da se promoviše ne samo rad romskog nevladinog sektora, već i ideali, rezultati rada, vrednosti za koje se zalažu.

Projektne aktivnosti su usmerene na obučavanje aktivista kroz praktičan rad da unaprede i profesionalizuju medijsku prezentaciju svojih programa, projekata, aktivnosti. Kvalitetni i jasni medijski saržaji doprineće borbi protiv stereotipa i poboljšanju društvenog položaja romske zajednice.

Arhiva

jastuci smrtovnice osmrtnicama
unbekannte Nummer bahis siteleri marketingfutbol.club
Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.