Svetski dan borbe protiv zloupotrebe dečjeg rada

Svetski dan borbe protiv zloupotrebe dečjeg rada

12.06.2023. - 09:30, II sprat, Velika sala

Konferencija za novinare Međunarodne organizacije rada

Povodom 12. juna - Svetskog dana borbe protiv zloupotrebe  dečjeg rada, biće predstavljeni rezultati Anketnog istraživanja o zloupotrebi dečjeg rada u Srbiji, koju je u okviru Ankete o radnoj snazi 2021. godine sproveo Republički zavod za statistiku, kao i istraživanja „Brza procena stanja zloupotrebe dečjeg rada na ulicama u Srbiji“ realizovanog od strane SeConS grupe za razvojnu inicijativu, 2022. godine. Oba istraživanja sprovedena su u okviru projekta Međunarodne organizacije rada pod nazivom „Merenje, podizanje svesti i angažovanje politika u cilju unapređenja borbe protiv zloupotrebe dečjeg rada i prinudnog rada“ (MAP’16), finansijski podržanog od strane Ministarstva rada Sjedinjenih Američkih Država.

Anketno istraživanje o zloupotrebi dečjeg rada u Srbiji je 2021. godine po prvi put sproveo Republički zavod za statistiku u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada, sa ciljem da se proceni obim i otkriju karakteristike, uzroci i posledice zloupotrebe dečjeg rada u Srbiji. Procene zasnovane na međunarodnim i nacionalnim standardima ukazuju da je u Srbiji oko 82.000 dece uzrasta 5-17 godina izloženo zloupotrebi dečjeg rada, i to najčešće u ruralnim oblastima, u sektoru poljoprivrede i domaćinstvima u kojima nosilac domaćinstva poseduje niži nivo obrazovanja.

Brza procena stanja zloupotrebe dečjeg rada na ulici u Srbiji pokazala je da decu u radne aktivnosti uglavnom uključuju roditelji, starija braća ili sestre, i da je jedna od ključnih posledica zanemarivanje obrazovanja ili rano napuštanje školovanja. Cilj Brze procene je da se poveća znanje o pojavi zloupotrebe dečjeg rada na ulici i time obezbedi osnova za kreiranje novih, efektivnijih politika i institucionalnih odgovora na ovaj društveni problem.

Nalazi ovih istraživanja trebalo bi da doprinesu unapređenju okvira politika i institucionalnog odgovora na zloupotrebu dečjeg rada, a naročito razvoju nove Mape puta za eliminaciju zloupotrebe dečjeg rada uključujući njegove najgore oblike u Republici Srbiji, koja će takođe biti pripremljena u okviru MAP’16 projekta Međunarodne organizacije rada.

Učesnici: 

  • Jovan Protić, Međunarodna organizacija rada, Nacionalni koordinator za Republiku Srbiju

  • Maria Gabriella Breglia, Međunarodna organizacija rada - Ženeva, 

  • Vesna Pantelić, Republički zavod za statistiku, Pomoćnica direktora, Sektor za koordinaciju statističkog sistema, administrativne izvore i statistiku tržišta rada

  • Marija Babović, direktorka programa SeConS grupe za razvojnu inicijativu 

 

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.