Predstavljanje nalaza istraživanja "Socijalni odnosi između etničkih zajednica u Srbiji"

Predstavljanje nalaza istraživanja "Socijalni odnosi između etničkih zajednica u Srbiji"

30.09.2020. - 12:00, II sprat, Velika sala

okviru projekta Šta pripadnici/ce nacionalnih manjina misle o manjinskim pravima i politikama, Centar za istraživanje etniciteta i Institut društvenih nauka organizuju razgovor na kojem će biti predstavljeni nalazi istraživanja „Socijalni odnosi između etničkih zajednica u Srbiji“. Istraživanje je sprovedeno zahvaljujući podršci Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.  

Cilj istraživanja je bio da se, pre svega, prikupe validni podaci o socijalnoj bliskosti (udaljenosti) etničkih zajednica u Srbiji, a potom i da se ispitaju mogućnosti za uspostavljanje politike integrativne multikulturalnosti i najzad, da se prikupe podaci o stavovima građana pripadnika nacionalnih manjina o ostvarivanju prava na kulturnu autonomiju i manjinsku samoupravu i o iskustvima sa diskriminacijom na nacionalnoj osnovi. 

Rezultati istraživanja bi trebalo da budu od koristi donosiocima odluka i stručnjacima u javnoj upravi, manjinskim samoupravama, nezavisnim telima, akademskoj zajednici, međunarodnim organizacijama i svima koji su zainteresovani za integraciju i ostvarivanje prava nacionalnih manjina. 

Na predstavljanju će govoriti: 

  • Dragica Puljarević, Centar za istraživanje etniciteta 
  • Milan Antonijević, Fondacija za otvoreno društvo 
  • Aleksandra Šanjević, Fondacija za otvoreno društvo 
  • Jene Hajnal, Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine 
  • Bojan Todosijević, Institut društvenih nauka 
  • Goran Bašić, Institut društvenih nauka 
Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.