Istraživanje centra za nestalu i zlostavljanu decu pokazalo stav javnosti povodom maloletnih počinilaca krivičnih dela

Istraživanje centra za nestalu i zlostavljanu decu pokazalo stav javnosti povodom maloletnih počinilaca krivičnih dela

28.02.2024. - 10:00, II sprat, Mala sala

Predstavljanje rezultata istraživanja i panel diskusija Centra za nestalu i zlostavljanu decu iz Novog Sada 

Predstavljanje rezulatata istraživanja “Stavovi javnosti prema maloletnim počiniocima krivičnih dela” sprovedenog od strane istraživačkog tima Centra za nestalu i zlostavljanu decu iz Novog Sada.

Istraživanje, koje je predvodila Jovana Škorić, doktor političkih nauka – socijalna politika i socijalni rad, obuhvatilo je više od 4600 ispitanika iz 17 okruga Republike Srbije. Cilj istraživanja bilo je sticanje uvida u stavove opšte javnosti o maloletnim počiniocima krivičnih dela i o pitanju spuštanja starosne granice za krivičnu odgovornost  maloletnika u Srbiji.

U diskusiji su učestvovali Aleksandar Jugović, doktor političkih nauka koji se bavi društvenim devijacijama, a posebno kriminalitetom maloletnika i nasiljem, Slobodan Arsenijević, specijalni pedagog i bivši načelnik Kazneno-popravnog zavoda za maloletnike u Valjevu, kao i Nada Šarac, specijalna pedagoškinja sa višegodišnjim iskustvom u oblasti rada sa decom i mladima sa problemima u ponašanju.

Tema diskusije bili su faktori koji mogu da dovedu do pojave maloletničke delinkvencije, kao i do činjenja krivičnih dela od strane maloletnika.

Većina ispitanika smatra da treba spustiti starosnu granicu za krivičnu odgovornost maloletnika sa 14 na 12 godina, te će poseban fokus biti na ovoj temi - odnosno zbog čega spuštanje starosne granice za krivičnu odgovornost maloletnika nije adekvatno rešenje.

Istraživanje je pokazalo da se više od 83% ispitanika slaže sa stavom da se maloletnicima koji su počinili krivična dela treba suditi kao odraslima, a čak 30% njih misli da ih treba u potpunosti izopštiti iz društva. Zbog toga če na panelu biti reči i o alternativnim pristupima, rešenjima i perspektivama koje su zasnovane na poštovanju prava deteta, restorativnoj i socijalnoj pravdi.

Učesnici/e:

  • Jovana Škorić, doktor političkih nauka – socijalna politika i socijalni rad, istraživački tim Centra za nestalu i zlostavljanu decu

  • Aleksandar Jugović, doktor političkih nauka

  • Slobodan Arsenijević, specijalni pedagog i bivši načelnik Kazneno-popravnog zavoda za maloletnike u Valjevu

  • Nada Šarac, specijalna pedagoškinja sa višegodišnjim iskustvom u oblasti rada sa decom i mladima sa problemima u ponašanju.

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.