16. maj – Medjunarodni dan SOS telefona

16. maj – Medjunarodni dan SOS telefona

16.05.2022. - 11:30, II sprat, Mala sala

Govornice i teme konferencije: 

  1. Mina Mijailović, koordinatorka Mreže i predstavnica Oaze Sigurnosti, Kragujevac

  2. Dragana Veljović, koordinatorka Mreže i predstavnica Fenomene, Kraljevo

  3. Jasmina Nikolić, Viktimološko društvo Srbije – VDS, Beograd; Predstavljanje rezultata mapiranja kapaciteta MŽPN sprovedenog tokom marta i aprila 2022.godine

U Srbiji danas oko 20 organizacija ima iskustvo pružanja usluge SOS telefona a gotovo polovina je licencirana za ovaj vid podrške ženama. Ono što se posebno izdvojilo u procesu istraživanja sprovedenog ove godine je da finansijska podrška za kontinuirani rad SOS telefona uglavnom dolazi od stranih donatora– 75% a dok se oko 20%  dobija iz budžeta lokalnih samouprava. 

Podaci Mreže ,,Žene protiv nasilja’’ o ukupnom broju primljenih poziva i osoba koje su se obratile a detaljni prikaz po regionima i gradovima će biti predstavljen na samoj Konferenciji. 

Ukupan br.primljenih poziva u 2021.

Ukupan br.osoba koje su se obratile u 2021.

18,765

4,332

Trenutno, nacionalne SOS linije za žene žrtve nasilja postoje u oko 50 zemalja Evrope i šire, prema podacima WAVE mreže koju predstavlja preko 150 NVO koje se bave prevencijom i suzbijanjem nasilja nad ženama i decom.  Nacionalne telefonske linije za žene su među najvažnijim uslugama za one koje su preživele nasilje jer predstavljaju mesta gde se žene najčešće obraćaju da bi dobile hitnu podršku i savetovanje. 

Važno je podsetiti da je prvi SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja u Srbiji uspostavljen još davne 1990. godine i da je od tada ta usluga razvijana u okviru ženskih organizacija. Takođe, na osnovu različitih iskustava širom sveta, preporuka je međunarodnih organizacija da ovu specijalizovanu uslugu treba da pružaju nezavisne ženske organizacije. Zato mnoge organizacije MŽPN ističu važnost profesionalnog i efikasnog rada, individualni pristup, veći stepen poverenja i podrške koju pružaju specijalno edukovane konsultantkinje za rad sa ženama koje su preživele traumu muškog nasilja i imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

Povod za Konferenciju za medije je obeležavanje Dana postojanja SOS telefona u Srbiji kao jedne od najvažnijih usluga podrške i inicijativa da se formira nacionalni feministički SOS telefon kroz Mrežu Žene protiv nasilja.

S poštovanjem,

Koordinatorke

Mreža "Žene protiv nasilja"

zene.protiv.nasilja@gmail.com

 

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.