“Put do efikasne Strategije socijalne zaštite”

“Put do efikasne Strategije socijalne zaštite”

18.06.2024. - 12:00, II sprat, Velika sala

Konferencija za novinare Društva socijalnih radnika Srbije i udruženja “Sociativa” 

Reforme u oblasti socijalne zaštite sprovode se bez važeće strategije od 2009. godine, jer je poslednja Strategija socijalne zaštite doneta za period 2005-2009.

Socijalna zaštita predstavlja noseći stub svake razvijene i pravedne države, osiguravajući blagostanje i dobrobit svih građana. Ovaj stav se potvrđuje i definisanjem socijalne zaštite u Zakonu o socijalnoj zaštit Republike Srbije i (čl. 2), gde se navodi da ona predstavlja: „organizovanu društvenu delatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život u društvu pojedinaca i porodica, kao i sprečavanje nastajanja i otklanjanje posledica socijalne isključenosti“. Međutim, Republika Srbija se suočava sa mnogobrojnim izazovima, poput reformskih procesa, ispunjavanjem uslova za ekonomski rast i razvoj, demografskim promenama i sl.

Prema procenama Republičkog zavoda za statistiku u 2022. godini u riziku od siromaštva bilo je 21%, istovremeno stopa rizika od socijalne isključenosti je iznosila 28.5%. Agencija UN procenjuje da u apsolutnom siromaštvu Srbiji živi 800.000 stanovnika. Visoka stopa socijalne nejednakosti, je još jedan indikator značaja postojanja efikasnog sistema socijalne zaštite kako bi se smanjile razlike i povećala socijalna uključenosti najosetljivijh grupa stanovništva (Roma, osoba sa invaliditetom, dece itd.). 

Konferencija za medije “Put do efikasne Strategije socijalne zaštite”, koja će se realizovati u utorak, 18. juna u 11h ima za cilj da predstavi javnosti rezultate istraživanja prethodnog procesa donošenja Strategije socijalne zaštite (2019.), kao i ključne tačke za donošenje efikasne i integrativne Strategije socijalne zaštite.

Govorili su: 

·         Marina Lukić, menadžerka projekta BOŠ,

·         Suzana Mihajlović, docent dr, Odeljenje za socijalnu politiku i socijalni rad, Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka

·         Sandra Perić, socijalna radnica, direktorka Komore socijalne zaštite RS

·         Uroš Ranđelović, pravni savetnik ispred organizacije A 11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava

·         Nikolina Sučević, socijalna radnica, direktorka Centra za socijalni rad Apatin

·         Dijana Janković, socijalna radnica, Društvo socijalnih radnika Srbije

Najavljena konferenciju za medije se realizuje u okviru projekta „Javno zagovaranje za donošenje Strategije socijalne zaštite“. Projekat se realizuje u okviru projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ koji Beogradska otvorena škola sprovodi u partnerstvu s organizacijama civilnog društva: Novosadska novinarska škola, ENECA, Užički centar za prava deteta, Nova planska praksa, Sigurne staze, Mladi poljoprivrednici Srbije i međunarodnim partnerom, fondacijom Fridrih Ebert (Friedrich Ebert Stiftung). Projekat je podržan od strane Evropske unije i biće realizovan od 2023. do 2026. godine.

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.