"Pravda za žrtve trgovine ljudima - Praktikum za sudije i tužioce" I  REZULTATA ANALIZE PRAVOSUDNE PRAKSE  "Položaj žrtava u krivičnom postupku"

"Pravda za žrtve trgovine ljudima - Praktikum za sudije i tužioce" I REZULTATA ANALIZE PRAVOSUDNE PRAKSE "Položaj žrtava u krivičnom postupku"

02.11.2020. - 11:00, II sprat, Velika sala

NVO Astra organizuje konferenciju povodom završetka projekta „Jačanje kapaciteta i zajedničkog odgovora sistema u borbi protiv trgovine ljudima i holistički pristup u radu sa žrtvama“ koji je sprovodila od  oktobra 2019. uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

Cilj ovog projekta je unapređenje odnosa institucija sistema zdravstvene zaštite i pravosuđa prema žrtvama trgovine ljudima.

U okviru projektnih aktivnosti ovog projekta ASTRA je realizovala i dva akreditovana treninga „Zdravstvene posledice trgovine ljudima“, namenjena zdravstvenim radnicima i saradnicima. Pored toga, prikupljene su i analizirane sudske odluke za krivično delo trgovina ljudima i srodna krivična dela vođena u 2019. godini; i na kraju, tim eksperata je sastavio priručnik za unapređivanje praksepravosuđa.

Događaj će se sastojati iz dva panela.

Prvi panel posvećen je predstavljanju rezultata analize pravosudne prakse o položaju žrtava trgovine ljudima tokom sudskih postupaka u 2019. godini. Pored informacija o karakteristikama postupka, urednica i autorka publikacije predstaviće najvažnije zaključke i preporuke za unapređenje sudske prakse.

U okviru drugog panela, obratiće nam se deo autora koji je radio na pripremi i izradi Priručnika „Pravda za žrtve trgovine ljudima - Praktikum za sudije i tužioce“, i bliže objasniti njegov sadržaj i motive za izradu, kao i preporuke do kojih su autori došli tokomnjegov izrade.

Događaj je moguće pratiti online (uz mogućnost uključenja i postavljanja pitanja) preko ZOOM plaforme, link za događaj: https://zoom.us/j/94680296669

Govornici/e

  • Michael  Brooke, Cultural Affairs Officer
  • Tanja Drobnjak,  advokatica, autorka publikacije „Položaj žrtava trgovine ljudima u krivičnom postupku 2019“
  • Prof. dr Milan Žarković, redovni profesor na Kriminalističko-policijskom Univerzitetu
  • Radmila Dragičević Dičić, sudija Vrhovnog kasacinog suda
  • Biljana Slavković, psihoterapeutkinja Instituta za psihodramu Beograd


Moderatorka događaja: Marija Anđelković, direktorka ASTRE

 

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.