Filmski festival „Uhvati sa mnom ovaj dan/uhvati film“

Kreativno afirmativna organizacija Parnas i Udruga Spirit raspisuju konkurs za filmove za 10. međunarodni filmski festival „Uhvati sa mnom ovaj dan/uhvati film!“ na temu invalidnosti i filmove čiji su autori (glumci, scenaristi, režiseri) osobe sa invaliditetom.

Festival obuhvata projekcije domaćih i inostranih filmova na temu invalidnosti, kao i prateće programe. Bitan deo festivala predstavlja i Filmski karavan koji obuhvata: najavna gostovanja, promociju festivala i postprodukciju.

Festival je međunarodnog karaktera i realizuje se od 2003. godine sa ciljem: informisanja javnosti o životu, aktivnostima, pravima i dostignućima osoba sa invaliditetom, čime se utiče na promene u stavovima ljudi u vezi sa osobama sa invaliditetom, bolje razumevanje i prihvatanje različitosti, te stvaranje uslova za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.
Bitan segment festivala je podrška filmskim rediteljima, scenaristima i glumcima koji su osobe sa invaliditetom da promovišu svoje radove i dostignuća, te da prepoznaju sopstvene potencijale, kao i uticaj na medije radi adekvatnijeg i politički korektnijeg praćenja aktivnosti i dešavanja u kojima učestvuju osobe sa invaliditetom.

Uslovi konkursa:

  • Tema: Invalidnost
  • Trajanje: do 30 minuta
  • najmanje DVD kvalitet
  • da imaju titl na srpskom/hrvatskom/bosanskom odnosno na engleskom jeziku

Filmovi moraju biti poslati najkasnije do 31. jula 2012. godine.

Više informacija o konkursu i prijavni formular možete pronaći na zvaničnom sajtu festivala.

Filmovi koji ispune sve tražene uslove biće prikazani u okviru 10. Filmskog festivala „Uhvati sa mnom ovaj dan/Uhvati film!“ tokom septembra 2012. godine u Novom Sadu odnosno novembra 2012. u Rijeci. Najbolji filmovi biće nagrađeni plaketama i plasiraće se direktno na Festival evropskog dokumentarnog i nezavisnog filma Euro-In, koji se održava u Novom Sadu, a u okviru postprodukcije - Filmskog karavana biće prikazivani u gradovima Srbije i Hrvatske.

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u