Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Stipendije za istraživanje javnih politika namenjene Romima/kinjama

Roma Policy Research Fellowship

Think Tank Fund i Roma Initiatives Office iz Budimpešte pozivaju mlade visokoobrazovane Rome i Romkinje (koji su stekli master - MA ili doktorsku - PhD diplomu iz oblasti društvenih nauka), koji su zainteresovani da kroz praktičan rad nauče više o istraživanju javnih politika i unaprede svoje istraživačke i zagovaračke sposobnosti, da se prijave za učestvovanje u programu Roma Policy Research Fellowship.

Rok za prijavu je 31. mart 2014.
Prijave slati na ttf.fellowships@opensocietyfoundations.org.

Detaljne informacije o programu i formular za prijavu
Call for applications (pdf)
Application form (doc)

.
Sredstva za stipendije u okviru Programa stipendiranja Roma i Romkinja u oblasti zdravlja finansira Romski edukativni fond iz Budimpešte.
Fondacija za otvoreno društvo iz Budimpešte finansira mentorsku i medijsku komponentu, kao i komponentu javnog zagovaranja.