Prijave za newsletter
Aktuelne medijske teme, svakog drugog petka u mesecu u Vašem Inboxu....
Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Škola javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta

Centar „Škola javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu je osnovanau okviru projekta „Pomoć razvoju javnog zdravlja u Srbiji“ koji je finansirala Evropska Unija, 2004. godine.

Škola organizuje edukaciju za akademsku specijalizaciju iz javnog zdravlja, stalno usavršavanje u oblasti javnog zdravlja (letnje škole i kursevi KME), bavi se naučno istraživačkim radom i pruža savetodavne usluge zainteresovanim pojedincima i ustanovama.

Škola raspolaže kadrovima koji će pružiti pomoć institucijama i pojedincima u formulisanju politike, planiranju, organizovanju, upravljanju i finansiranju sistema zdravstvene zaštite. Osim toga, Škola javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta može da pomogne zdravstvenoj službi u stalnom unapređenju kvaliteta rada i proceni zdravstvenih tehnologija, kao i u analizi i definisanju politika čiji je cilj unapređenje zdravstvenog stanja lokalnih zajednica.

Škola javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta sarađuje sa regionalnom mrežom škola javnog zdravlja ustanovljenom u okviru Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope i Udruženjem škola javnog zdravlja u evropskom regionu (ASPHER).

Škola javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta vodi mentorsku komponentu Programa stipendiranja obrazovanja Roma/Romkinja Fondacije za otvoreno društvo Srbije u okviru Romskog programa javnog zdravlja.

Dodatne informacije o Školi se mogu naći na veb stranici Medicinskog fakulteta: www.med.bg.ac.rs (www.sph.med.bg.ac.rs)

Kontakt osoba za sve informacije o projektu „Program stipendiranja obrazovanja Roma/Romkinja u oblasti zdravlja“ – mentorska komponenta je:

Profesorka dr Snežana Simić
Institut za socijalnu medicinu
Medicinski fakultet u Beogradu
Dr Subotića 15,
Tel (011) 2643 – 830
Mobilni: 069 1010070
E- mejl adresa: snezanas@eunet.rs