Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Predstavljanje rezultata četvorogodišnje realizacije programa

Program stipendiranja Roma i Romkinja u oblasti zdravlja
- 4 godine podrške romskim studentima i učenicima


Romski obrazovni fond iz Budimpešte u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija i Fondacijom za otvoreno društvo, Mađarska u okviru Romskog programa javnog zdravlja realizuje Program stipendiranja Roma i Romkinja u oblasti zdravlja sa ciljem da utiče na problem manjka profesionalaca/ki romske nacionalnosti u oblasti medicine.

Program stipendiranja Roma i Romkinja u oblasti zdravljа tokom proteklе 4 godina podržava studente/kinje i učenike/ce romske nacionalnosti koji se obrazuju u oblastima medicine, stomatologije i farmacije na univerzitetskom nivou, na nivou visokih škola strukovnih studija i srednjih stručnih škola.

Na konferenciama za novinare/ke su predstavljeni rezultati četvorogodišnje realizacije programa i značaj podrške programa obrazovanju i obezbeđivanju boljeg života pripadnicima/cama romske manjine.

U okviru promocije programa konferencije za novinare održane tokom maja 2014. godine:

  • Kragujevac, ponedeljak, 12. maj, 12:00, Skupština grada Kragujevca, Sala 105, Trg slobode 3
  • Niš, utorak, 13. maj, 12:00, Media centar Niš, Obrenovićeva 38
  • Vranje, sreda, 14. maj, 11:00, Skupština grada Vranja, Mala sala, Kralja Milana 1
  • Subotica, ponedeljak, 19. maj, 12:00, Medija centar Subotica, Gradska kuća, Trg Slobode 1
  • Novi Sad, utorak, 20. maj, 11.00, Novosadska novinarska škola, Daničićeva 3
  • Beograd, sreda, 28. maj, 13:00, Medija centar Beograd, Mala sala, II sprat, Terazije 3/II

Više informacija o projektu