Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...

Prava medijskih profesionalaca – pitanja i odgovori

Nezavisno udružеnje novinara Srbije je uz podršku IREX–a u periodu od aprila do septembra 2010. godine sprovelo projekat pod nazivom „Zakon o radnim odnosima i Zakon o javnom informisanju – uticaj na svakodnevno novinarstvo“ koji je imao za cilj da doprinese podizanju nivoa svesti i informisanosti medijskih profesionalaca o njihovim pravima u oblasti radnog i medijskog prava.

Tokom realizacije ovog projekta sprovedeno je opsežno istraživanje o pravnom položaju medijskih profesionalaca, pre svega onih koji rade u lokalnim medijima, održani su seminari na temu „Zakon o radnim odnosima i Zakon o javnom informisanju – uticaj na svakodnevno novinarstvo“ u Novom Pazaru, Vranju, Kragujevcu, Zaječaru i Subotici, na kojima je prisustvovalo više od 50 novinara.

Kao krajnji rezultat projekta izrađena je brošura „Pitanja i odgovori“ koja obuhvata najčešće postavljana pitanja od strane medijskih profesionalaca iz oblasti radnog i medijskog prava i odgovore na njih.

Zakon o javnom informisanju - pitanja i odgovori (pdf)
Zakon o radnim odnosima - pitanja i odgovori (pdf)