Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...
RSS
Budite obavešteni o najnovijim događajima u Medija centru

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

U sklopu Medija centra nalaze se 3 sale i Press klub. Sale su kapaciteta...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Novi mediji
Članci i informacije o Internetu, multimediji, digitalnom zapisu...

Mentalno zdravlje izbeglica i migranata

Četvrtak, 18/4/2019, 13:00, II sprat, Velika sala

izveštaji:

Pročitajte tekstPogledajte fotografije
Mentalno zdravlje izbeglica i migranata
Teškoće i poremećaji mentalnog zdravlja su jedan od vodećih globalnih problema javnog zdravlja, a izbeglice i migranti predstavljaju posebno ranjiivu grupu u ovom pogledu. Veliki broj traumatskih iskustava kako u zemlji porekla tako i tokom puta, ali i sve teškoće sa kojima se suočavaju u zemlji trajnog ili privremenog boravka predstavljaju značajne faktore rizika za probleme i teškoće u domenu mentalnog zdravlja.

Crveni krst Srbije u sklopu aktivnosti i programa usmerenih na podršku izbeglicama i migrantima sproveo je inicijalnu procenu mentalnog zdravlja s ciljem identifikacije onih korisnika kojima je potrebna dodatna podrška kao i sa ciljem prilagođavanja programa spram populacionih pokazatelja o psihološkoj vulnerabilnosti korisnika na različitim lokacijama u Srbiji.

Podaci prikupljeni u periodu decembar 2018–februar 2019. godine na uzorku od preko 200 korisnika, pokazuju da je 72.5 % izbeglica i migranata psihološki ugroženo, te da su dominantne teškoće sa kojima se suočavaju simptomi post traumatskog stresa (14.2%), depresije (28.6%) i anksioznosti (18.9%), dok se kod 48.0% javljaju akutni znaci uznemirenosti i drugih psiholoških tegoba.


Konferencija za novinare
Crvenog krsta Srbije u partnerstvu sa Mrežom psihosocijalnih inovacija (PIN)

Govore:
  • Prof. dr Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije
  • Alvaro Carmona Corrales, Međunarodna federacija Društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (IFRC)
  • Jovana Bjekić, doktor psiholoških nauka, Univerzitet u Beogradu, Mreža psihosocijalnih inovacija (PIN)
  • Nataša Todorović, diplomirani psiholog, Crveni krst Srbije

Izveštaj

Zdravijim umom se lakše prevazilaze nedaće – predstavljena publikacija Crvenog krsta o mentalnom zdravlju izbeglica i migranata

Autor: Vojislav Milovančević, Medija centar

Svaki treći migrant i izbeglica u Srbiji se suočava sa mentalnim problemima koji zahtevaju stručnu pomoć, rečeno je danas na predstavljanju rezultata istraživanja Crvenog krsta Srbije i mreže psihosocijalnih inovacija (PIN-a), prezentovanih u okviru publikacije „Mentalno zdravlje izbeglica i migranata.“
Rezultati istraživanja, prema rečima govornika, ne razlikuju značajno u odnosu na kompletnu migrantsku rutu, te da iako su dobijeni prikupljanjem podataka u Srbiji, mogu biti korisna i za ostale zemlje kroz koje migranti prolaze.

„Preko 80 odsto izbeglica i migranata se mogu smatrati psihološki ugroženima. Mentalne teškoće sa kojima se suočavaju, mogu biti trenutne, ali mogu biti i hronične“, napominje Jovana Bjekić iz PIN-a. Ona dodaje da samo četvrtina od ukupnog broja raseljenih uopšte prepoznaje kod sebe simptome, dok svega 6 odsto njih razmišlja da zatraži stručnu pomoć.
„Izbeglice i migranti se suočavaju sa depresijom, postraumatskim stresom, anksioznošću. Oni imaju problem sa neizvesnom budućnošću, jer nisu sigurni kako će njihov život izgledati u narednih šest meseci“, ističe Bjekić, apostrofirajući socijalnu integraciju kao najznačajniju za prevazilaženje svih poteškoća, ukjučujući i onih koje se odnose na mentalno zdravlje.
„Najvažniji momenat je onaj koji se odnosi na njihovu socijalnu integraciju i kulturološko prilagođavanje zemlji u kojoj se nalaze. Kad dobiju prihvatanje u novoj sredini, to znači više nego sva humanintarna pomoć. To što može da uradi neki drugar u školi je mnogo veće od svih naših napora“, kazala je Bjekić, upozoravajući da migrante i izbeglice ne bi trebalo razumeti kao trajno oštećene ljude.
„Nisu svi ljudi koji su preživeli traume obeleženi za života. Neki će imati posledice, a drugi će to sami prebroditi. Neki ljudi imaju kapaciteta da se sami izbore, a to da li će neko pomoć sam tražiti, ne zavisi od toga kolika mu je pomoć potrebna“, zaključila je Bjekić.
Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije je naglasila da je veoma značajno da postoji saradnja različitih organizacija, te da se tako ciljevi lakše ostvaruju.
Ona je, ističući preporuke za kvalitetniju pishosocijalnu podršku migrantima, naglasila da je potrebno poboljšati koordinaciju između zemalja kroz koje migranti prolaze, kako bi se i same preporuke bolje primenjivale.
„Naša najvažnija preporuka je ta da je potrebno redovno prikupljati podatake o mentalnom zdravlju migranata, uz poštovanje poverljivosti, autonomije. Na taj način bi se dizajnirale adekvatne usluge onoga što je su njima zaista potrebno, a ne ono što mi mislimo da je neophodno“, rekla je Todorović.
Postizanje konsenzusa da je neophodno obezbediti dostupnost pishološke procene pri dobijanju azila, adekvatno praćenje zdravlja raseljenih duž čitave migrantske rute, omogućiti obuku iz prve psihološke pomoći svima koji rade sa ovim ranjivim grupama, kao i obezbeđivanje programa za edukaciju migranata i izbeglica, kako se ojačala njihova znanja i veštine, samo su neke od preporuka koje su iznešene, a koje bi trebale da olakšaju patnju ljudi koji su napustili svoje domove u potrazi za boljim životom.
A ta je to osnovna misija Crvenog krsta, smatra i predsednik srpskog predstavništva, Dragan Radovanović.
"Naša misija je da pružamo pomoć ugroženim licima u slučaju nesreća, spašavamo ugrožene živote i preventivno delujemo u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite. Danas, u trećem veku svog postojanja, Crveni krst obavlja zadatak kojim je i počeo svoju misiju, a to je pomoć izbeglicama i migrantima“, istakao je Radovanović, dok je Alvaro Carmona Corrales, iz Međunarodne federacije Društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, kazao da se pomoć migrantima i izbeglicama ne bi trebala svoditi pružanje bazične humanitarne pomoći.
„Mi nastojimo da njima pružimo i psihosocijalnu podršku. Posebno deci, ženama i maloletnicima bez pratnje. Široko je dokazano je da ovakva vrsta pomoći veoma važna za sprečavanje postraumatskog poremećaja. Zbog toga je ova podrška jedna od najvažnijih aktivnosti koju imamo“, podvlači Corrales.


Snimci događaja na MC Web televiziji ostaju dostupni za gledanje do 6 meseci

Galerija

Mentalno zdravlje izbeglica i migranata
Mentalno zdravlje izbeglica i migranata
Mentalno zdravlje izbeglica i migranata
Nataša Todorović
Jovana Bjekić
Ljubomir Miladinović
Alvaro Carmona Corrales
Mentalno zdravlje izbeglica i migranata
Mentalno zdravlje izbeglica i migranata
Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u

Ključne reči

Pri pretrazi možete koristiti domaće karaktere: č, ć, š, ž, đ


Za pretragu po datumu možete koristiti kalendar u levoj margini.
sve rečitačnu frazubilo koju reč
 Opšta
 Mediji
 Politika
 Ekonomija
 Društvo
 Kultura
 Region
 IT Tehnologije
 Sport
Selektuj sve  Deselektuj sve
Od 
Do 
 Video zapis   Tekstualni izveštaj