Mediji o medijima, Događaji, Informacije, MC Newsletter...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Zajednički stavovi ANEMa, NUNSa, UNSa, NDNVa i Lokal presa

Medijska studija sa preporukama za reformu medijske scene predstavljenja je 25. juna 2010. u Medija centru. Studiju su za potrebe Ministarstva kulture, uz podršku EU i OEBS-a, kao polazni osnov za izradu medijske strategije sačinili međunarodni eksperti. Tokom jula i avgusta svi zainteresovani mediji, organizacije i pojedinci mogli da dostave primedbe za javnu raspravu o Studiji koja je u organizaciji OEBS, EU i Ministarstva kulture, uz podršku Ambasade Velike Britanije, započeta 2. septembra.

Prvobitno je bilo najavljeno da će Ministarstvo posle svake sesije napraviti predlog zaključaka i na završnoj šestoj 4. oktobra predstaviti Nacrt medijske strategije o kome bi se potom vodila višenedeljna javna rasprava. Posle nje i usaglašavanja stavova Predlog medijske stragetije je krajem oktobra trebalo da bude poslat Vladi Srbije na usvajanje.

Organizatori rasprave o Studiji nisu imali zaključke, pa su novinarska i medijska udruženja sačinila svoje posle svake sesije. Na petoj sesiji 27. septembra Ministarstvo je prolongiralo rokove i najavilo još nekoliko okruglih stolova o Studiji u unutrašnjosti. Strategija bi, po novom rokovniku, bila usvojena 1. decembra, a u medjuvremenu (1. oktobar – 1. decembar) bio bi sačinjen Nacrt o kome bi se vodila javna rasprava.

Udruženja koja su učestvovala u radu svih pet okruglih stolova predstavljaju polazne Zajedničke stavove i zaključke posle pet rasprava. Udruženja će u međuvremenu osnovu dosadašnje rasprave i primedaba članica i članova sačiniti i završni dokument koji će biti prezentiran javnosti pre usvajanja Madijske strategije.

Kompletan materijal, kao i tekst Studije, možete pogledati na adresama: http://www.nuns.rs/aktivnosti/view.jsp?articleId=13565 i http://www.novinari.rs/medijska_studija/medijska_studija.html.

Prosleđujemo vam Zajedničke stavove i sve zaključke, sa molbom da nam napišete svoje primedbe.

Zajednički stavovi i svi zaključci (pdf)

U Beogradu septembra 2010. godine

Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u