Luis Valtueña nagrada za najbolju fotografiju sa humanitarnom temom

Organizacija Médicos del Mundo objavljuje konkurs za 15. po redu Luis Valtueña nagradu za najbolju fotografiju sa humanitarnom temom.

Učesnici konkursa mogu poslati do 10 fotografija koje prikazuju humanitarne napore, međunarodnu saradnju i/ili društveno isključivanje u slučajevima prirodnih katastrofa, oružanih konlikata i slično. Fotografije moraju biti prvi put objavljene između januara 2009. i oktobra 2011.

Prva nagrada na konkursu je stipendija od 8000 eura za sprovođenje fotografskog projekta o aktivnostima organizacije Médicos del Mundo.

Krajnji rok za prijave je 15. oktobar 2011. godine.

Više informacija o konkursu i načinu prijave