Prezentaciju publikacije “GAME PEOPLE: Irregular migration and risks”
Prezentaciju publikacije “GAME PEOPLE: Irregular migration and risks” (Kliknite na sliku da bi ste je videli u originalnoj veličini.)

26/11/2019 | Prezentaciju publikacije “GAME PEOPLE: Irregular migration and risks”

Prilikom objavljivanja MC fotografija navesti izvor „Medija centar Beograd“ ili link „www.mc.rs“

Pretraga MC fotografija