Predstavljanje rezultata istraživanja i aktivnosti škola na prevenciji rodno zasnovanog nasilja
Predstavljanje rezultata istraživanja i aktivnosti škola na prevenciji rodno zasnovanog nasilja (Kliknite na sliku da bi ste je videli u originalnoj veličini.)

5/6/2014 | Predstavljanje rezultata istraživanja i aktivnosti škola na prevenciji rodno zasnovanog nasilja

Prilikom objavljivanja MC fotografija navesti izvor „Medija centar Beograd“ ili link „www.mc.rs“

Pretraga MC fotografija