Predstavljanje novih preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za eliminisanje diskriminacije žena za Republiku Srbiju
Predstavljanje novih preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za eliminisanje diskriminacije žena za Republiku Srbiju (Kliknite na sliku da bi ste je videli u originalnoj veličini.)

20/3/2019 | Predstavljanje novih preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za eliminisanje diskriminacije žena za Republiku Srbiju

Prilikom objavljivanja MC fotografija navesti izvor „Medija centar Beograd“ ili link „www.mc.rs“

Pretraga MC fotografija