Predstavljanje Globalnog barometra korupcije Transparency International za 2012/2013
Predstavljanje Globalnog barometra korupcije Transparency International za 2012/2013 (Kliknite na sliku da bi ste je videli u originalnoj veličini.)

9/7/2013 | Globalni barometar korupcije Transparency International za 2012/2013

Prilikom objavljivanja MC fotografija navesti izvor „Medija centar Beograd“ ili link „www.mc.rs“

Pretraga MC fotografija