Potpisivanje  “Memoranduma  o razumevanju“
Potpisivanje “Memoranduma o razumevanju“ (Kliknite na sliku da bi ste je videli u originalnoj veličini.)

11/4/2019 | Potpisivanje “Memoranduma o razumevanju“

Prilikom objavljivanja MC fotografija navesti izvor „Medija centar Beograd“ ili link „www.mc.rs“

Pretraga MC fotografija