Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...

Upitnik za novinare/ke i medije

Molba i poziv za medije i novinare/ke da se uključe u projekat istraživanja o naučnom novinarstvu u medijima regiona Balkana i Jugoistočne Evrope

Upitnik za novinare/ke i medije (doc)

Balkanska asocijacija naučnih novinara/ki - BASJ kao međunarodna, stručna, novinarska asocijacija ovom molbom poziva novinare/ke i medije da se uključe u istraživački projekat prve asocijacije ovog tipa u Jugoistočnoj Evropi. Prvi projekat je novinarsko volontersko istraživanje i analiza, za naredne projekte asocijacije.

BASJ ovim projektom uspostavlja za početak i međunarodnu onlajn platformu, tako što planira da uključi i umreži regionalne i internacionalne: naučne novinare/ke, medije, stručnjake/kinje i naučnike iz različitih oblasti, bliske novinarske, medijske, naučne asocijacije, udruženja građana/ki, institute, obrazovne i edukativne naučne institucije i mlade istraživače/ice. BASJ smatra da u ovom projektu novinari/ke i mediji imaju važnu početnu, resursnu ulogu. Novinari/ke i mediji su važan partner u izgradnji ove priče, jer u bliskoj saradnji sa civilnim sektorom, ostvaruju svoju društvenu ulogu, a u isto vreme je sprovode kroz ovaj projekat i vidljivo predstavljaju javnosti svoj rad i zalaganje, za nauku i naučna istraživanja.

BASJ je počela sa radom u junu 2012. godine na konferencijskom trening seminaru u Tirani. Nastala je kao ideja i strategija vise od 10 naučnih novinara/ki predstavnika iz regiona Balkana i Jugoistočne Evrope: Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Makedonija, Moldavija, Slovenija, Kosovo, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija i Srbija.

Više o BASJ:
Web: sites.google.com/site/basjnetwork
Twiter: @BASJ4
FB: www.facebook.com/basj.asocijacija
(u pripremi je multimedijalna platforma koja će uskoro biti postavljena, a nova adresa će biti objavljena na navedenim linkovima)

Kontakt osoba:
Srđan Papić Đurić, Predsednik izvršnog odbora BASJ
Kontakt tel: + 381 69 225 3533
Kontakt mail adresa: basj.network@gmail.com
Web adresa BASJ: sites.google.com/site/basjnetwork

Više o projektu i samoj asocijaciji (pdf)
Upitnik (doc)