Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Direktni prenosi konferencija
Prenosi i arhiva snimaka konferencija na MC Web TV...

ANEMova treća monitoring publikacija

Jul 2010.

ANEM je predstavio Treći broj elektronskog izdanja ANEMove Monitoring Publikacije, koja se bavi medijskom scenom u Srbiji. I ovaj broj je realizovan u saradnji sa ANEMovim dugogodišnjim partnerom, advokatskom kancelarijom „Živković & Samardžić“.

Ova specijalizovana Publikacija je nadgradnja pravnog monitoringa srpske medijske scene, sprovedenog u prvoj polovini 2010. godine. Monitoring izveštaje iz ovog perioda možete pogledati na sajtu ANEMa www.anem.org.rs u posebnoj sekciji pod nazivom Monitoring medijske scene. Rezultati monitoringa u navedenom periodu, poslužili su za odabir tema koje obrađuje ova Publikacija.

Sadržaj trećeg broja:

  • U Uvodu Publikacije možete naći sažet pregled medijske situacije u Srbiji na osnovu rezultata pravnog monitoringa za period Januar - Jun 2010. i prikaz njenog sadržaja
  • 4 autorska teksta:

1. Napadi na novinare i autocenzura
- autor: advokat Slobodan Kremenjak

2. Sprečiti zloupotrebu Strategije medijskog razvoja
- autor: advokat Slobodan Kremenjak

3. Kome je odgovoran Javni servis
- autor: dr Jovanka Matić

4. Izazovi novih tehnologija i budućnost radija
- autor: dr Ana Martinoli

  • poseban dodatak predstavlja peti tekst:

5. Evropski sud za ljudska prava, sudska praksa
- kratak prikaz dve presude ovog suda koje se odnose na primenu člana 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

Publikacija III „Pravni monitoring medijske scene u Srbiji“ je dostupna na ANEM web sajtu, gde možete videti i njen kratak prikaz. Publikacija je dvojezična (srpsko-engleska) i tako dostupna većem broju zainteresovanih čitalaca, ne samo domaćoj medijskoj javnosti.

Štampano izdanje ove Publikacije kao i rezultati sprovedenog pravnog monitoringa u 2010, biće javno predstavljeni početkom septembra, na okruglom stolu u Beogradu.

Do kraja godine, u Decembru, planirano je izdanje još jednog broja Monitoring Publikacije sa stručnim tekstovima o važnim medijskim pitanjima koja će biti odabrana na osnovu rezultata pravnog monitoringa sprovedenog u drugoj polovini 2010. godine. I taj broj će biti javno prezentovan na okruglom stolu u Beogradu, a prethodno objavljen u elektronskoj formi.

Treći broj ANEMove Monitoring Publikacije (828 KB, pdf)