Pogledajte i preuzmite fotografije visoke rezolucije iz kolekcije Medija centra...

Medija centar na Facebook-u

Posetite stranicu Medija centra na Facebook-u i postanite član...

Mediji o medijima, Događaji, Informacije

Šezdeset sedmi Monitoring izveštaj ANEM

Medijska scena Srbije u decembru 2015.

 • Sloboda izražavanja – seksistički skandal ministra odbrane, ocene međunarodnih organizacija o stanju medijskih sloboda u Srbiji i Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije koji se bavi mogućim uticajem institucija javnog sektora na medije kroz plaćanje usluga oglašavanja i marketinga..
 • Implementacija postojećih propisa – Zakon o javnom informisanju i medijima: kako su dodeljena sredstva na javnom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u Gradu Beogradu, i mogući načini za rešavanje problema u oblasti projektnog sufinansiranja; kako pitanje informisanja na manjinskim jezicima rešiti na kvalitetan način. Zakon o elektronskim medijima: problemi u postupku izbora dva kandidata za mesto u Savetu Regulatornog tela za elektronske medije, na predlog udruženja koja se bave zaštitom dece i slobodom izražavanja; analiza Nacrta predloga strategije razvoja medijskih usluga i Nacrta uputstva koje se odnosi na vreme emitovanja rijalitija prisilnog okruženja.
 • Usvajanje novih zakona – pravna analiza predloženih izmena Zakona o javnim medijskim servisima i Predloga zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, i problemi koji mogu nastati njihovim usvajanjem.
 • Rad nadležnih organa – postupak kontrole koji je Zaštitnik građana sproveo u Komunalnoj policiji grada Beograda, kao i postupak kontrole koji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sproveo u psihijatrijskoj klinici „Laza Lazarević”, a u vezi sa neovlašćenim objavljivanjem podataka iz te klinike u programu TV Pink.
 • Proces digitalizacije – Povodom odluke Regulatornog telo za elektronske medije da se pokrajinski javni servis više ne emituje iz alotmenta Avala, u Izveštaju se ukazuje na probleme koje takva odluka može proizvesti u praksi.
 • Proces privatizacije medija – proces likvidacije JP Tanjug i status dozvola medija koji nisu privatizovani do 31. oktobra 2015. godine.
 • Zaključak Izveštaja – šta je obeležilo medijsku scenu u Srbiji u decembru 2015, i šta su suštinski problemi u medijskom sektoru.

Šezdeset sedmi Monitoring Izveštaj uradio je stručni monitoring tim ANEM-a iz advokatske kancelarije „Živković&Samardžić“, u saradnji sa ANEM-om. Pročitajte ga u celosti ili u delovima, ovde.

ANEM ODRŽAO OKRUGLI STO  „EFEKTI PRIMENE MEDIJSKIH ZAKONA I DALJE SMERNICE ZA MEDIJSKU REFORMU

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija je, 29. januara 2016. godine, održala u Beogradu okrugli sto o efektima dosadašnje primene medijskih zakona, od njihovog usvajanja u avgustu 2014. godine. Skup je imao za cilj da okupi predstavnike medijskih i novinarskih udruženja, akademske zajednice, civilnog društva, nadležnih organa i drugih zainteresovanih strana, koji bi u međusobnoj razmeni mišljenja mapirali dosadašnje efekte medijskih zakona, i predložili smernice i preporuke za izmenu regulative i prakse, kako bi se na adekvatan način ispunili ciljevi koje je postavila Medijska strategija iz 2011. godine. Zaključci i preporuke sa skupa su dostuni u izveštaju ovde.


Na web sajtu ANEM-a, u rubrici Monitoring medijske scene,
potražite i ostale  Monitoring Izveštaje, Publikacije i izveštaje sa monitoring okruglih stolova.

Izradu ovih izveštaja i okrugli sto podržala je Švajcarska kancelarija za saradnju kroz Fond Malih projekata, ali stavovi izneti u izveštajima i na skupu nisu nužno i stavovi Švajcarske kancelarije za saradnju, već pripadaju isključivo autorima.

 

Šezdeset šesti Monitoring izveštaj ANEM

Medijska scena Srbije u novembru 2015.

 • Sloboda izražavanja – analizirani slučajevi: ugrožavanje sigurnosti novinarke „Blica” Milice Ivanović, nova „intervencija” Komunalne policije prema novinarima, i bizaran slučaj „pritvaranja” novinarske ekipe „Politike” od strane privatnog lica; takođe je analiziran napad na ekonomsku forenzičarku i člana Saveta za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović, kao i otkazivanje promocije knjige „Vučić i cenzura” u Nišu; stručno je komentarisan i Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2015. godinu, u delu koji se odnosi na oblast medijskih sloboda. Sudski postupci – obrađena je presuda Višeg suda u Beogradu u sporu koji je vođen po tužbi Marijana Rističevića, poslanika SNS-a u Narodnoj skupštini, protiv RDP B92, za naknadu štete zbog povrede časti i ugleda.
 • Implementacija postojećih propisa – Zakon o elektronskim medijima: pitanje političkog oglašavanje van predizborne kampanje i nastavak polemike povodom odluke Regulatornog tela za elektronske medije da ne pokrene postupak protiv televizija koje su direktno prenosile javni događaj SNS-a; postupak izbora kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije. Zakon o javnim medijskim servisima: nove kontroverze oko finansiranja javnih medijskih servisa; postupak za izbor kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove RTS.
 • Usvajanje novih zakona – mogući problemi zbog najavljenog izostanka javne rasprave o izmenjenom Nacrtu zakona o autorskom i srodnim pravima.
 • Rad nadležnih organa – Regulatorno telo za elektronske medije (REM)– pravna analiza Preporuke o vremenu emitovanja rijalitija „prisilnog okruženja”; Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – analiziran je slučaj neovlašćenog objavljivanja podataka o zdravstvenom stanju u medijima.
 • Proces privatizacije medija – analiziran je slučaj „Tanjug";
 • Zaključak Izveštaja – sumirani nalazi i zaključak o situaciji na medijskoj sceni Srbije u novembru 2015.

Šezdeset šesti Monitoring Izveštaj uradio je stručni monitoring tim ANEM-a iz advokatske kancelarije „Živković&Samardžić“, u saradnji sa ANEM-om. Pročitajte ga u celosti ili u delovima, ovde.


PREDSTAVLJENA MONITORING PUBLIKACIJA XII

ANEM je svoju Monitoring Publikaciju XII javno predstavio na dvanaestom monitoring okruglom stolu, koji je održan 23.12.2015. u Beogradu. Publikaciju su predstavili autori tekstova, a nakon prezentacije Publikacije, učesnici skupa su diskutovali o pitanjima koja su relevantna za teme koje su obrađene u tekstovima autora.

Na web sajtu ANEM-a, u rubrici Monitoring medijske scene,potražite i ostale  Monitoring Izveštaje, Publikacije i izveštaje sa monitoring okruglih stolova.

 

Šezdeset peti Monitoring izveštaj ANEM

Medijska scena Srbije u oktobru 2015

 • Sloboda izražavanja – 5 odabranih slučajeva pritisaka na novinare i medije u ovom periodu: na ekipu Istinomera, ekipu mreže Krik, urednika portala Telepromter, urednika kulturne rubrike u dnevnom listu „Magyar Szo”, i na javni servis RTS - u Izveštaju je data pravna analiza tih slučajeva; od sudskih postupaka stručno su komentarisani: krivični postupak koji se vodi zbog objavljivanja spiska navodnih Srbomrzaca (RDP B92 protiv Pokreta „Naši”); presuda Višeg suda u Beogradu, u slučaju Dragoljub Milanović, bivši direktor RTS-a, protiv novinara Nikole Radišića i RDP B92, koja je primer dobre sudske prakse u medijskim slučajevima.
 • Implementacija postojećih propisa – Zakon o javnom informisanju i medijima: problemi u primeni pravila o projektnom sufinansiranju i njihov uzrok; Zakon o elektronskim medijima: pitanje političke promocije van predizborne kampanje, u kontekstu direktnog prenosa svečanosti SNS-a, i postupanje REM-a u tom slučaju; postupak izbora kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije; umrežavanje TV i radio stanica. Zakon o javnim medijskim servisima: javne rasprave koje su oba javna servisa sprovela o svojim programskim sadržajima, uloga Programskih saveta javnih servisa, i drugi aspekti transparentnosti rada javnih servisa.
 • Usvajanje novih zakona – najavljeno je da će se Predlog zakona o oglašavanju uskoro naći u skupštinskoj proceduri.
 • Rad nadležnih organa – Regulatorno telo za elektronske medije (REM)– kako je REM reagovao u slučaja medijske hajke TV Happy na predsednicu Privrednog suda u Pančevu; Savet za štampu i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti – kako je Savet, a kako je Poverenica reagovala povodom teksta o migrantima u „Informeru”, spornog s aspekta povrede profesionalnih i pravnih pravila koja se odnose na zabranu diskriminacije;
 • Proces privatizacije medija – situacija koja nastupa posle završetka prodaje kapitala;
 • Zaključak Izveštaja –ključni nalazi i zaključak o medijskoj situaciji u Srbiji u oktobru 2015.

Šezdeset peti Monitoring Izveštaj uradio je stručni monitoring tim ANEM-a iz advokatske kancelarije „Živković&Samardžić“, u saradnji sa ANEM-om. Pročitajte ga u celosti ili u delovima, ovde.

MONITORING PUBLIKACIJA XII NA SAJTU ANEM-a

Sadržaj Monitoring Publikacije XII:

 • Uvod (sa sumiranim rezultatima pravnog monitoringa medijske scene u Srbiji u 2015. godini i kratkim prikazom sadržaja Publikacije);četiri stručna autorska teksta:
 • Godinu dana sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata - sumiranje rezultata - autor: Slobodan Kremenjak,advokat
 • Integrativni procesi u medijskom sektoru Srbije: Da li je medijska koncentracija nova vrednost medijske scene? - autor: Miloš Stojković, advokat
 • Javni interes u oblasti javnog informisanja - autorka: prof. dr Snježana Milivojević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Uloga medija u razvoju slobode misli i stvaranju odgovorne javnosti- autor: docent dr Jovo Bakić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu i peti tekst:
 • Evropski sud za ljudska prava - Informatori o praksi Suda (izvodi iz Informatora dostupnih na web sajtu tog suda) - kratak prikaz dve presude ovog suda koje se odnose na primenu člana 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Na web sajtu ANEM-a, u rubrici Monitoring medijske scene, potražite i ostale Monitoring Izveštaje, Publikacije i izveštaje sa monitoring okruglih stolova

Izradu Izveštaja i Publikacije podržala je Švajcarska kancelarija za saradnju, kroz Fond Malih projekata, ali stavovi izneti u njima nisu nužno i stavovi Švajcarske kancelarije za saradnju, već pripadaju isključivo autorima Izveštaja i Publikacije.


Šezdeset četvrti Monitoring izveštaj ANEM

Medijska scena Srbije u septembru 2015.

 • Sloboda izražavanja – zbog čega je okruženje za rad medija i novinara nepovoljno i kako se to vidi na primerima koji su obrađeni u Izveštaju: napad na novinara Ivana Ninića, ugrožavanje bezbednosti Natalije Jakovljević, novinarke i predsednice Centra građanskih vrednosti iz Subotice; šta pokazuje napad mađarske policije na novinarsku ekipu RTS-a (i dva strana novinara); sudski postupci - presuda Upravnog suda po tužbi novinara „Danasa” Bojana Cvejića zbog tzv. „ćutanja uprave”; postupak protiv Nebojše Čovića, predsednika KK Crvena Zvezda, bivšeg gradonačelnika Beograda i bivšeg potpredsednika Vlade Republike Srbije, povodom napada na novinara Dejana Anđusa u junu prošle godine.
 • Implementacija postojećih propisa – Zakon o javnom informisanju i medijima: kako se implementiraju odredbe tog zakona koje se odnose na projektno sufinansiranje i postoje li sankcije za lokalne samouprave koje krše te odredbe; pravni aspekti mehanizama zaštite manjinskih medija od političkog uticaja i za ostvarivanje pluralizma mišljenja unutar manjinskih zajednica; Zakon o elektronskim medijima: pravni mehanizmi za rešavanje problema kršenja odredaba Zakona o elektronskim medijima koje se odnose na zaštitu maloletnika i zaštitu ljudskih prava u rijaliti programima. Zakon o autorskom i srodnim pravima: kako rešiti problem „copy/paste“ novinarstva i preuzimanja tekstova bez saglasnosti i bez potpisivanja izvora. Zakon o oglašavanju: pravni aspekti oglašavanja prehrambenih i dijetetskih proizvoda putem medija.
 • Usvajanje novih zakona – koji su osnovni nedostaci Nacrta zakona o oglašavanju i šta bi u slučaju usvajanja takvog zakona moralo da se preduzme da bi se ti nedostaci prevazišli;
 • Rad nadležnih organa – Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti: problem alarmantno velikog broja ličnih podataka koji se objavljuju u medijima, i s tim povezani problem „curenja podataka iz istrage” i medijske zloupotrebe takvih podataka;
 • Proces privatizacije medija – pregled toka privatizacije medija; analiza problema koji su nastali u realizaciji postupka podele besplatnih akcija zaposlenima, na slučaju RTV Vranje;
 • Zaključak izveštaja –ključni nalazi i zaključak o medijskoj situaciji u Srbiji u septembru 2015.

Šezdeset četvrti Monitoring Izveštaj uradio je stručni monitoring tim ANEM-a iz advokatske kancelarije „Živković&Samardžić“, u saradnji sa ANEM-om. Pročitajte ga u celosti ili u delovima,ovde.

Na web sajtu ANEM-a, u rubrici Monitoring medijske scene, potražite i ostale Monitoring Izveštaje, Publikacije i izveštaje sa monitoring okruglih stolova.
Izradu ovog Izvestaja podržala je Švajcarska kancelarija za saradnju kroz Fond Malih projekata, ali stavovi izneti u njemu nisu nužno i stavovi Švajcarske kancelarije za saradnju, već pripadaju isključivo autorima Izveštaja.

Na veb sajtu ANEM, u rubrici Monitoring medijske scene, potražite i ostale Monitoring Izveštaje, Publikacije i izveštaje sa monitoring okruglih stolova

.
Realizaciju ovog projekta finansijski je podržala organizacija Civil Rights Defenders.
Izneti stavovi u Izveštaju pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav Civil Rights Defenders-a.

Realizaciju ovog projekta finansijski je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.
Izneti stavovi u Izveštaju pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.
Postavi link ka ovoj stranici na Facebook-u